Skip to content

Gửi bài

Chào bạn,  Cảm ơn bạn đã có nhã ý cộng tác với Luật Khoa. Nhờ những cộng tác viên như bạn, công chúng có thêm những kiến thức bổ ích và có giá trị. Luật Khoa trông cậy vào bạn để xây dựng một tờ báo độc lập, đa chiều và chất lượng cao. Chúng tôi […]

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã có nhã ý cộng tác với Luật Khoa. Nhờ những cộng tác viên như bạn, công chúng có thêm những kiến thức bổ ích và có giá trị. Luật Khoa trông cậy vào bạn để xây dựng một tờ báo độc lập, đa chiều và chất lượng cao. Chúng tôi không tự kiểm duyệt.

Bạn có thể tham khảo cơ chế cộng tác của Luật Khoa trước khi gửi bài.

Chúng tôi rất mong được đọc và đăng bài của bạn.

Thay mặt toà soạn,

Trịnh Hữu Long (Tổng biên tập)