Quan điểm

Từ “13 lý do” đến MV Sơn Tùng: Tự tử, sản phẩm nghệ thuật hay văn hóa kiểm duyệt?

Từ “13 lý do” đến MV Sơn Tùng: Tự tử, sản phẩm nghệ thuật hay văn hóa kiểm duyệt?
Members Public

Việc cấm đoán có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Huỳnh Công Đương
Quan điểm
McDonald’s và những nỗi ám ảnh của nước Nga

McDonald’s và những nỗi ám ảnh của nước Nga
Members Public

Thức ăn nhanh, ý thức hệ và những ám ảnh địa chính trị quốc tế.

Vincente Nguyen
Quan điểm
Gạc Ma: tấm gương vỡ, biểu tượng thất truyền và lòng yêu nước bị lợi dụng

Gạc Ma: tấm gương vỡ, biểu tượng thất truyền và lòng yêu nước bị lợi dụng
Members Public

Chính quyền muốn tạo dựng lại ký ức Gạc Ma, nhưng bài học thì vẫn để ngỏ.

Y Chan
Quan điểm
Hai nửa lá phiếu của Việt Nam

Hai nửa lá phiếu của Việt Nam
Members Public

Nửa thuận, nửa chống, và thái độ ỡm ờ trước cái ác.

Trịnh Hữu Long
Quan điểm
Thời khắc đen tối của châu Âu và bài học làm ngơ trước cái ác

Thời khắc đen tối của châu Âu và bài học làm ngơ trước cái ác
Members Public

Ký ức về hai cuộc thế chiến khiến châu Âu không thể ngồi yên trước viễn cảnh đen tối.

Đăng Nguyễn
Quan điểm
Chánh trị Thích Nhất Hạnh – phản biện bài “Thích Nhất Hạnh: Chánh niệm hay Chánh trị”

Chánh trị Thích Nhất Hạnh – phản biện bài “Thích Nhất Hạnh: Chánh niệm hay Chánh trị”
Members Public

Chánh niệm không phải là phi chánh trị.

Joaquin Nguyễn Hòa
Quan điểm
Mạn đàm đầu năm: Nhà khoa học, tự do và lòng trung thành chính trị

Mạn đàm đầu năm: Nhà khoa học, tự do và lòng trung thành chính trị
Members Public

Khoa học có cần tính đảng?

Huỳnh Công Đương
Quan điểm
Lên án thiền sư Thích Nhất Hạnh: Sân si hay chính đáng?

Lên án thiền sư Thích Nhất Hạnh: Sân si hay chính đáng?
Members Public

Những chỉ trích về Thích Nhất Hạnh phản ánh mâu thuẫn dân tộc chưa bao giờ được hóa giải.

Thanh Ngọc
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →