Đọc sách cùng Đoan Trang

Hai tập thơ về cuộc đời (không) bầm giập của “một người yêu nước mình”

Hai tập thơ về cuộc đời (không) bầm giập của “một người yêu nước mình”
Members Public

Thơ và cuộc đời của Trần Vàng Sao không chỉ là những gì được kể trên truyền thông nhà nước.

Nguyên Sa
Đọc sách cùng Đoan Trang
Các giá trị châu Á không tương thích với tự do ngôn luận?

Các giá trị châu Á không tương thích với tự do ngôn luận?
Members Public

Bảo tồn các giá trị văn hóa châu Á không xung đột với tự do ngôn luận.

Vincente Nguyen
Đọc sách cùng Đoan Trang
Luôn muốn trừng trị kẻ khác mình? Bạn có thể có tính cách độc đoán

Luôn muốn trừng trị kẻ khác mình? Bạn có thể có tính cách độc đoán
Members Public

Ai cũng có thể bị tiêm nhiễm tính cách độc đoán. Đó là nền tảng của chế độ độc tài.

Vincente Nguyen
Đọc sách cùng Đoan Trang
So với 100 năm trước, chúng ta có tự do hơn?

So với 100 năm trước, chúng ta có tự do hơn?
Members Public

Và 100 năm sau, con cháu chúng ta sẽ ra sao?

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
Những chính quyền chống chế

Những chính quyền chống chế
Members Public

Bất kể có thừa nhận hay không, bằng chứng tội ác của các chính quyền này vẫn bị lưu lại.

Nguyên Sa
Đọc sách cùng Đoan Trang
Báo cáo điều tra về tập đoàn Formosa: Đi đến đâu làm hại môi trường và nhân quyền đến đó

Báo cáo điều tra về tập đoàn Formosa: Đi đến đâu làm hại môi trường và nhân quyền đến đó
Members Public

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ nhân quyền.

Y Chan
Đọc sách cùng Đoan Trang
Không bỏ ai lại phía sau, vì sao người lao động nhập cư vẫn bỏ chạy?

Không bỏ ai lại phía sau, vì sao người lao động nhập cư vẫn bỏ chạy?
Members Public

Ba chữ I khiến cho chính sách hỗ trợ người dân trong đại dịch thất bại.

Văn Thương
Đọc sách cùng Đoan Trang
Người Trung Quốc hành xử với động vật ra sao?

Người Trung Quốc hành xử với động vật ra sao?
Members Public

Không khác biệt bao nhiêu so với người Việt Nam.

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →