Chính trị

Ngoại giao quyền lực mềm của Biden và phong trào dân chủ Việt Nam

Ngoại giao quyền lực mềm của Biden và phong trào dân chủ Việt Nam
Members Public

Chính quyền Joe Biden liệu có tác động mới nào tích cực đến tình hình dân chủ hóa Việt Nam?

Đăng Nguyễn
Chính trị
Mùa khai trường, nghĩ về chính trị ký ức

Mùa khai trường, nghĩ về chính trị ký ức
Members Public

Trong đại tự sự vẻ vang của đảng, chỉ một số ký ức được tôn vinh.

Đăng Nguyễn
Chính trị
Ý thức chống dịch: dân trí thấp hay quan trí lỏng?

Ý thức chống dịch: dân trí thấp hay quan trí lỏng?
Members Public

Quy định phòng chống dịch dường như chỉ để phạt dân.

Yên Khắc Chính
Chính trị
3 lý do Việt – Mỹ chưa trở thành đối tác chiến lược

3 lý do Việt – Mỹ chưa trở thành đối tác chiến lược
Members Public

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Lee Nguyen
Chính trị
Tính chính danh của chính sách chống dịch COVID-19

Tính chính danh của chính sách chống dịch COVID-19
Members Public

Cuộc khủng hoảng COVID-19 là hệ quả của một chính sách thiếu tính chính danh.

Thúy Ngoan
Chính trị
Giữa đại dịch, Hoa Kỳ là chỗ dựa lớn nhất về vaccine của Việt Nam

Giữa đại dịch, Hoa Kỳ là chỗ dựa lớn nhất về vaccine của Việt Nam
Members Public

Viện trợ của Hoa Kỳ đang là nguồn sống chính cho Việt Nam trong thời khắc chống dịch gian nan.

Võ Văn Quản
Chính trị
Chống dịch bằng khoa học hay bằng chủ nghĩa Mác-Lênin?

Chống dịch bằng khoa học hay bằng chủ nghĩa Mác-Lênin?
Members Public

Không có chỗ cho khoa học gia trên bàn nghị sự COVID-19.

Đăng Nguyễn
Chính trị
Bao nhiêu tiền đã được chi cho Bộ Công an để "chống dịch"?

Bao nhiêu tiền đã được chi cho Bộ Công an để "chống dịch"?
Members Public

Công an vừa có quyền, lại vừa được chu cấp đầy đủ nguồn lực để thực hiện quyền lực đó.

Bùi Công Trực
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →