Membership

Free

$0

Luật Khoa luôn luôn duy trì một lượng bài miễn phí


 • Đọc miễn phí hơn 2.700 bài viết của Luật Khoa từ khi thành lập năm 2014 tới tháng 8/2022
 • Nhận toàn văn một số bài mới qua email
 • Nhận thông báo từ Luật Khoa
 • Hủy đăng ký bất kỳ lúc nào
Đăng ký ngay

Member

$2 /tháng
$20 /năm giảm giá

Đọc toàn bộ nội dung của Luật Khoa


 • 48.000đ/tháng hoặc 480.000đ/năm (có thể thay đổi theo tỷ giá USD)
 • Đọc tất cả các bài viết
 • Nhận toàn văn tất cả các bài viết qua email
 • Tải bản PDF và EPUB các số báo hàng tháng (Mới!)
 • Hủy đăng ký bất kỳ lúc nào
Đăng ký ngay Đăng ký ngay

Supporter

$5 /tháng
$60 /năm giảm giá

Ủng hộ sứ mệnh báo chí độc lập của Luật Khoa


 • 120.000đ/tháng hoặc 1,4 triệu đồng/năm (có thể thay đổi theo tỷ giá USD)
 • Tất cả các quyền lợi của gói Member
 • Bạn trực tiếp tham gia vào việc xây dựng một nền báo chí độc lập cho Việt Nam
 • Hủy đăng ký bất kỳ lúc nào
Đăng ký ngay Đăng ký ngay

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.