acton

Lord Acton: Quyền lực làm con người tha hóa – Kỳ cuối

Lord Acton: Quyền lực làm con người tha hóa – Kỳ cuối
Members Public

“Quyền lực làm con người tha hóa. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối” – Lord Acton. Tác giả Powell Phạm Nguyên Trường (dịch) Powell là biên tập viên của Laissez Faire Books và là cộng tác viên cao cấp của Cato Institute. Ông từng viết cho The New York Times, [&hell

Phạm Nguyên Trường
Nhân vật
Lord Acton – Kỳ 2: Quyền lực làm con người tha hóa

Lord Acton – Kỳ 2: Quyền lực làm con người tha hóa
Members Public

“Quyền lực làm con người tha hóa. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối” – Lord Acton. Tác giả Powell Phạm Nguyên Trường (dịch) Powell là biên tập viên của Laissez Faire Books và là cộng tác viên cao cấp của Cato Institute. Ông từng viết cho The New York Times, [&hell

Phạm Nguyên Trường
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →