alexei navalny

Alexei Navalny: Kẻ thù số một của Putin

Alexei Navalny: Kẻ thù số một của Putin
Members Public

Chân dung nhân vật đối lập gây nhiều tiếng vang nhất tại Nga trong những năm gần đây.

Huỳnh Minh Triết
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →