alexis de tocqueville

Tocqueville bàn về sự chuyên chế trong một nền dân chủ

Tocqueville bàn về sự chuyên chế trong một nền dân chủ
Members Public

Cách đây gần ba mươi năm, trong cơn hào hứng trước cảnh phương Tây đánh bại gã cộng sản đáng gờm, học giả Francis Fukuyama đã tuyên bố về “sự cáo chung của lịch sử”, rằng đã tới lúc nền dân chủ tự do sẽ chiến thắng nơi nơi. Song những diễn biến chính trường khó […]

Vi Yên
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →