án lệ nhân quyền

6 án lệ nhân quyền “nhập môn” tại Châu Âu

6 án lệ nhân quyền “nhập môn” tại Châu Âu
Members Public

Luật Nhân Quyền luôn là một ngành quan trọng trong các bộ môn pháp luật tại Châu Âu. Dưới đây là sáu án lệ nhân quyền được giảng dạy tại các trường đại học hoặc thường xuyên được sinh viên trích dẫn trong các bài luận của mình. 1. A v. United Kingdom: Tranh chấp […]

Hồng Tâm
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →