an ninh

Kể chuyện Obama sang thăm Việt Nam (kỳ 2): Báo chí, xã hội dân sự và chính trị

Kể chuyện Obama sang thăm Việt Nam (kỳ 2): Báo chí, xã hội dân sự và chính trị
Members Public

Kỳ 1: Những chuyến tiền trạm  Ở kỳ trước, tôi đã nói về sự hiện diện của những nhóm vận động – tức là các tổ chức xã hội dân sự độc lập – tham gia vào quá trình “tiền trạm” cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuy cùng là […]

Đoan Trang
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →