an sinh xã hội

Chết đói trong thế kỷ 21

Chết đói trong thế kỷ 21
Members Public

“Trước khi có dịch, tôi kiếm mỗi tháng khoảng sáu triệu đồng đổ lại. Thì mướn cái nhà một triệu rưỡi, còn lại là ăn uống, xoay xở lặt vặt. Hai tháng nay, không kiếm ra tiền, chẳng dám mướn nhà nữa, dọn ra đây ở tạm đã” – ông già sửa xe 70 tuổi […]

Đoan Trang
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →