ân xá quốc tế

Muốn hiểu luật Việt Nam và quốc tế về kiểm duyệt trên Internet? Hãy đọc báo cáo này của Ân xá Quốc tế

Muốn hiểu luật Việt Nam và quốc tế về kiểm duyệt trên Internet? Hãy đọc báo cáo này của Ân xá Quốc tế
Members Public

“Hãy để chúng tôi thở”.

Trần Hà Linh
Tự do Internet
Trại cải tạo sau 30-4-1975: Lục lại một báo cáo của Ân xá Quốc tế năm 1981

Trại cải tạo sau 30-4-1975: Lục lại một báo cáo của Ân xá Quốc tế năm 1981
Members Public

Tháng 12/1979, tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã có chuyến làm việc chính thức 10 ngày tại Việt Nam về vấn đề giam giữ các cựu quân nhân, nhân viên và quan chức của chính phủ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) sau ngày 30/4/1975. Họ đã gặp gỡ và làm việc với […]

Quỳnh Vi
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →