ân xá

Tổng thống Mỹ có thể tự ân xá?

Tổng thống Mỹ có thể tự ân xá?
Members Public

Ai cũng biết tổng thống Mỹ có quyền ân xá. Nhưng còn quyền tự ân xá thì sao?

Vũ Quí Hạo Nhiên
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →