ba lan

Chính quyền siết luật phá thai, Ba Lan biểu tình lớn nhất trong 30 năm

Chính quyền siết luật phá thai, Ba Lan biểu tình lớn nhất trong 30 năm
Members Public

Chính quyền Ba Lan vẫn chưa thể dừng ham muốn kiểm soát quyền tự quyết sinh sản của phụ nữ.

Trường Sơn
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →