Bắc Cực

Thư gửi năm 2200 và lời cảnh báo của Iceland về biến đổi khí hậu

Thư gửi năm 2200 và lời cảnh báo của Iceland về biến đổi khí hậu
Members Public

“Okjökull là sông băng đầu tiên của Iceland mất tư cách sông băng. Trong 200 năm tới, tất cả các dòng sông băng của chúng ta dự kiến ​​sẽ đi theo cùng một xu thế đó, chỉ còn là các mảng băng. Tấm bia này dành để ghi nhận một thực tế là chúng tôi […]

Phạm Minh Trung
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →