bang đỏ

Bang xanh, bang đỏ: Trò chơi màu sắc của chính trị Mỹ

Bang xanh, bang đỏ: Trò chơi màu sắc của chính trị Mỹ
Members Public

Vì sao Đảng Cộng hòa Mỹ, một đảng cánh hữu có lịch sử chống cộng khét tiếng, lại bị gán cho màu đỏ – màu của cộng sản, màu của cánh tả?

Huỳnh Minh Triết
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →