báo cáo thường niên

Thư tháng Ba: LIV công bố Báo cáo Thường niên năm 2020

Thư tháng Ba: LIV công bố Báo cáo Thường niên năm 2020
Members Public

Như đã thông báo trước đây, Luật Khoa sẽ công bố Báo cáo Thường niên năm 2020. Do tiến độ kiểm toán chậm hơn dự kiến nên chúng tôi phải lùi lịch công bố từ tháng Hai sang tháng Ba. Báo cáo dài 18 trang, lần đầu tiên công bố các thông tin chi tiết […]

Luật Khoa tạp chí
Tin Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →