báo chí cách mạng

Xài tiền thuế: điều bất hợp lý duy nhất của báo chí cách mạng

Xài tiền thuế: điều bất hợp lý duy nhất của báo chí cách mạng
Members Public

Sớm hay muộn, báo chí cũng phải vận hành theo cơ chế thị trường như mọi ngành nghề khác.

Trịnh Hữu Long
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →