bất tuân

Đồng Tâm: Thượng tôn pháp luật hay ảo tưởng về công chính

Đồng Tâm: Thượng tôn pháp luật hay ảo tưởng về công chính
Members Public

“Tất cả chúng ta phải thượng tôn pháp luật, lấy pháp luật làm trọng” – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa đưa ra tuyên bố trên trong vụ việc ở Đồng Tâm. Song có lẽ chúng ta nên làm rõ một số khái niệm trong cái câu nói nghe quen […]

Vi Yên
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →