bầu cử 2016

Dưới thời Trump, Tối cao Pháp viện sẽ vẫn ổn

Dưới thời Trump, Tối cao Pháp viện sẽ vẫn ổn
Members Public

Nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump, cộng với Thượng viện và Hạ viện mới, có nhiều khả năng mang lại thay đổi đáng kể trong luật liên bang. Nhưng về Tối cao Pháp viện, dù đáng ngạc nhiên, tính liên tục và ổn định của nó sẽ được duy trì nhiều hơn những gì […]

Xiang
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →