Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

“Tổng thống” Trump không khác Tổng thống Obama là mấy?

“Tổng thống” Trump không khác Tổng thống Obama là mấy?
Members Public

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 được cho là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Hoa kỳ đang đi đến những giai đoạn cuối cùng. Kết quả khảo sát tỷ lệ ủng hộ cho hai bên Trump-Hillary vẫn đang biến động từng ngày. Và dù với sự kiện FBI mở lại cuộc […]

Dạ Lãm
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →