Betty Anne Waters

Conviction (Kết án): Tự học luật để cứu anh trai chịu án tù oan – Kỳ cuối

Conviction (Kết án): Tự học luật để cứu anh trai chịu án tù oan – Kỳ cuối
Members Public

Bộ phim Conviction (Kết án) phát hành năm 2010 dựa trên một câu chuyện có thật về Betty Anne Waters. Khi anh trai của cô bị kết án về tội giết người, Betty Anne Waters bỏ nghề bồi bàn để đi học luật nhằm chứng minh rằng anh vô tội. Mười tám năm sau, cô […]

Trâm Huyền
Nghề Luật
Conviction (Kết án): Tự học luật để cứu anh trai chịu án tù oan – Kỳ 1

Conviction (Kết án): Tự học luật để cứu anh trai chịu án tù oan – Kỳ 1
Members Public

Bộ phim Conviction (Kết án) phát hành năm 2010 dựa trên một câu chuyện có thật về Betty Anne Waters. Khi anh trai của cô bị kết án về tội giết người, Betty Anne Waters bỏ nghề bồi bàn để đi học luật nhằm chứng minh rằng anh vô tội. Mười tám năm sau, cô […]

Trâm Huyền
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →