beyond news the future of journalism

Báo chí trí tuệ: Tương lai của báo chí?

Báo chí trí tuệ: Tương lai của báo chí?
Members Public

Không thể có một nền báo chí mới nếu chúng ta giữ tư duy cũ.

Bùi Nguyên Sa
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →