Biểu tình Tây Nuyên 2014

Bản tin Tôn giáo tháng 4/2020: Nhiều người phổ biến Pháp Luân Công bị bắt giữ

Bản tin Tôn giáo tháng 4/2020: Nhiều người phổ biến Pháp Luân Công bị bắt giữ
Members Public

[Mục tôn giáo 360 độ] của tháng 4 sẽ là các diễn biến chính về tôn giáo, bao gồm thông tin tiếp theo về vụ ba người dân tộc Ba-na theo đạo Hà Mòn bị bắt, nhiều người phổ biến Pháp Luân Công bị bắt giữ cùng một số tin khác. Cùng nhìn lại vụ […]

Việt Nguyễn
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →