Bình đẳng về tiếp cận cơ hội giáo dục

Trường chuyên: Có đúng mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng?

Trường chuyên: Có đúng mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng?
Members Public

Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Đức Thành đã khơi lên một làn sóng tranh luận sôi nổi hiếm thấy về giáo dục, từ một bài đăng Facebook của mình vào ngày 18/6/2020. TS Thành, một cựu học sinh chuyên Lý trường Hà Nội – Amsterdam, nêu quan điểm rằng các trường chuyên công lập nên […]

Doan Nguyen
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →