Bộ Thông tin - Truyền thông

Đòi xử lý Đào Tuấn, Bộ TT-TT lại ngồi lộn mâm

Đòi xử lý Đào Tuấn, Bộ TT-TT lại ngồi lộn mâm
Members Public

Tôi hoàn toàn không đồng ý lẫn không đồng tình với status của phóng viên Đào Tuấn về cô hoa hậu mới đăng quang H’Hen Niê. Tôi hoàn toàn ủng hộ dư luận phê phán Đào Tuấn và gây sức ép đối với báo Lao Động để xử lý Đào Tuấn. Tôi cũng sẽ hoàn […]

Trịnh Hữu Long
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →