bryan stevenson

Mất hy vọng là kẻ thù của công lý

Mất hy vọng là kẻ thù của công lý
Members Public

Nếu chúng ta yêu cộng đồng mình, thì ta cần nhất quyết đòi hỏi công lý trong mọi tình huống. Hầu hết các luật sư khi tham gia các vụ xét xử đều phải đối mặt với những cảm xúc ẩn sau xung đột của con người – giận dữ, hiềm tị, tham lam, oán […]

Nguyễn Hoài An
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →