Byron Allatog

Philippines: Vị cảnh sát chọn thượng tôn pháp luật, không phục tùng Duterte

Philippines: Vị cảnh sát chọn thượng tôn pháp luật, không phục tùng Duterte
Members Public

Cảnh sát trưởng Byron Allatog của thành phố Bogo City năm nay 39 tuổi, và suốt buổi phỏng vấn, anh luôn miệng nhắc đi nhắc lại, tôi chỉ là một viên cảnh sát bình thường. Điều đó có lẽ đúng ở một thời điểm khác, và nếu chúng ta đang ở một đất nước nào […]

Quỳnh Vi
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →