cách mạng mỹ

3 lý do cho thấy Cách mạng Mỹ là một sai lầm

3 lý do cho thấy Cách mạng Mỹ là một sai lầm
Members Public

Nhân ngày 4 tháng 7 năm nay, tôi xin phép nói thẳng một điều rằng: ngày độc lập của Mỹ năm 1776 là một sai lầm to tổ bố. Chúng ta nên than khóc vì sự thật là chúng ta đã phải rời xa Anh Quốc, chứ chẳng nên vui mừng gì sất. Lược dịch […]

Vi Yên
Ngày này năm xưa

Ủng hộ báo chí độc lập →