cải cách chính trị

Dân chủ ở Malaysia vừa thắng lớn: Xem xét ba triển vọng

Dân chủ ở Malaysia vừa thắng lớn: Xem xét ba triển vọng
Members Public

Malaysia đang trải qua thời khắc lịch sử. Trong cuộc bầu cử ngày 9/5 vừa rồi, liên minh cầm quyền ở Malaysia đã thất bại trong ngỡ ngàng sau 61 năm đằng đẵng cai trị. Suốt một tuần nay, người người ở nơi nơi đang nâng ly chúc tụng cho công cuộc cải cách chính […]

Vi Yên
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →