cấm xuất cảnh

Front Line Defenders: 281 nhà hoạt động nhân quyền bị giết trong năm 2016

Front Line Defenders: 281 nhà hoạt động nhân quyền bị giết trong năm 2016
Members Public

Báo cáo thường niên của tổ chức nhân quyền Front Line Defenders (Ireland) cho biết có đến hơn 1000 nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới bị sát hại và đàn áp trong năm 2016. Nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Việt Nam nằm trong số bị “giam giữ tuỳ tiện”. Trong […]

Trần Hà Linh
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →