cambridge

Bạn có vượt qua được vòng phỏng vấn vào khoa Luật trường Cambridge không?

Bạn có vượt qua được vòng phỏng vấn vào khoa Luật trường Cambridge không?
Members Public

Tháng 12, vài nghìn học sinh cấp trung học trên cả nước Anh đang run cầm cập, không chỉ vì cái lạnh mùa đông, mà còn vì hồi hộp chuẩn bị cho vòng phỏng vấn vào khoa Luật của một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới: Cambridge. Hãy cùng Luật Khoa […]

Trâm Huyền
Học luật

Ủng hộ báo chí độc lập →