cảnh sát đặc nhiệm

Đội đặc nhiệm ở Đồng Tâm từ góc nhìn khoa học cảnh sát

Đội đặc nhiệm ở Đồng Tâm từ góc nhìn khoa học cảnh sát
Members Public

Cáo trạng vụ án làm lộ ra hàng loạt sai lầm căn bản của cảnh sát trong cuộc tấn công thôn Hoành ngày 9/1.

Cái Lư Hương
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →