cầu cứu thủ tướng

Ba Huân, Ba Đình và con lạc đà thứ mười hai

Ba Huân, Ba Đình và con lạc đà thứ mười hai
Members Public

Chức năng tìm kiếm đơn giản của Google với từ khoá “cầu cứu Thủ tướng” trả về khoảng 120 ngàn kết quả sau 30 giây. Loại trừ một số vụ việc liên quan tới các bộ, ngành, địa phương và nhóm cá nhân, phần lớn các yêu cầu sự giúp đỡ của Thủ tướng liên […]

Thúy Hường
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →