cẩu thả trong điều trị

Khi nào sự cẩu thả trong điều trị y tế cấu thành tội phạm? – Kỳ cuối

Khi nào sự cẩu thả trong điều trị y tế cấu thành tội phạm? – Kỳ cuối
Members Public

Những lý luận ủng hộ việc hạn chế áp dụng biện pháp hình sự đối với các chuyên gia y tế. Hồng Tâm (dịch) Kỳ trước: Khi nào sự cẩu thả trong điều trị y tế cấu thành tội phạm? – Kỳ 2 Trách nhiệm dân sự nên được ưu chuộng hơn khi xử lý […]

Hồng Tâm
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →