Chavism

Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 5 và hết: Hugo Chavez vẫn là một nhà yêu nước

Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 5 và hết: Hugo Chavez vẫn là một nhà yêu nước
Members Public

Không quá sớm để tuyên bố rằng chủ nghĩa Bolivar đã chết. Nó là một sự thất bại toàn diện, và trên thực tế nó không gì khác hơn là bóng ma của phong trào dân tuý đã làm hại Châu Mỹ Latin suốt nhiều thế hệ. Hugo Chavez chính là người phải chịu trách […]

Đức Việt
Thể chế
Venezuela: 10 dấu hiệu giúp nhận diện một nền dân chủ “rởm”

Venezuela: 10 dấu hiệu giúp nhận diện một nền dân chủ “rởm”
Members Public

8. Quốc hội chỉ để làm cảnh.

Dạ Lãm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →