chế độ bán tổng thống

Hiến pháp dân chủ của Mông Cổ được làm ra như thế nào

Hiến pháp dân chủ của Mông Cổ được làm ra như thế nào
Members Public

Năm 1992, trước những biến động lịch sử và làn sóng sụp đổ của phe cộng sản trên toàn thế giới, cả Việt Nam và Mông Cổ đều ban hành những bản hiến pháp mới. Tuy nhiên, cả tiến trình lập hiến lẫn nội dung của hai bản hiến pháp này thì lại khác nhau […]

Trần Long Vi
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →