chế độ nhân tài

Trung Quốc hay và dở: Cuộc bút chiến trên tờ Foreign Affairs

Trung Quốc hay và dở: Cuộc bút chiến trên tờ Foreign Affairs
Members Public

Năm 2013, trên tờ Foreign Affairs đã diễn ra cuộc bút chiến sôi nổi về nền chính trị độc đảng của Trung Quốc giữa hai học giả danh tiếng: Eric X. Li và Yasheng Huang. Eric X. Li là một nhà đầu tư mạo hiểm ở Thượng Hải, đồng thời là giám đốc quản lý […]

Vi Yên
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →