chế độ tổng thống

Khuyết điểm của dân chủ Mỹ qua cuộc xét xử luận tội Tổng thống Donald Trump

Khuyết điểm của dân chủ Mỹ qua cuộc xét xử luận tội Tổng thống Donald Trump
Members Public

Mỹ được đánh giá là một trong những quốc gia dân chủ tiến bộ. Nhiều người Việt cũng mong muốn Việt Nam hậu độc tài sẽ theo mô hình dân chủ tổng thống của nước này. Tuy nhiên, chế độ tổng thống mà Mỹ và nhiều nước châu Mỹ Latin đang theo đuổi được các […]

Mai Vũ Phạm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →