chế độ

Hãy tìm đọc những gì Liu Xiaobo viết, vì ngôn từ là bất diệt

Hãy tìm đọc những gì Liu Xiaobo viết, vì ngôn từ là bất diệt
Members Public

Luật Khoa tạp chí lược dịch từ Don’t gawk at pictures of jailed Nobel laureate Liu Xiaobo on his deathbed. Read his words – tác giả Emily Rauhala – Báo Washington Post ngày 11/7/2017. *** Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba), nhà văn và nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, là một người tràn đầy tí

Quỳnh Vi
dân chủ hóa

Ủng hộ báo chí độc lập →