chỉ số tham nhũng

Transparency International: Cảnh sát Việt Nam nhận hối lộ nhiều nhất châu Á

Transparency International: Cảnh sát Việt Nam nhận hối lộ nhiều nhất châu Á
Members Public

Một khảo sát của Tổ chức Minh bạch Quốc tế nói rằng cứ 100 người Việt thì có 65 người đưa hối lộ trong những dịch vụ công như trường học, bệnh viện, thủ tục hành chính, cảnh sát và tòa án. Đây là một khảo sát phỏng vấn hơn 20.000 người tại 16 quốc gia […]

Tô Di
Thăm dò - Chỉ số

Ủng hộ báo chí độc lập →