chính sách ánh nắng

Chính sách Ánh Dương của Hàn Quốc: Khi Mặt Trời sáng rồi lại tắt

Chính sách Ánh Dương của Hàn Quốc: Khi Mặt Trời sáng rồi lại tắt
Members Public

Nếu như trước ngày 30/4/1998, bất kỳ thứ gì nhúc nhích ở vĩ tuyến 38 ngăn đôi hai miền Nam Bắc Triều Tiên đều bị bắn chết ngay tắp lự, thì hai tháng sau đó, một đoàn 500 con bò đã ung dung trực tiếp băng ngang khu phi quân sự sang phương Bắc mà […]

Vi Yên
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →