chủ nghĩa thế tục

Tôn giáo, thuốc phiện và nhà nước thế tục

Tôn giáo, thuốc phiện và nhà nước thế tục
Members Public

“Tôn giáo là tiếng thở dài của những sinh linh bị áp bức, là trái tim của một thế giới vô tâm, là linh hồn của những hoàn cảnh không hồn. Tôn giáo là thuốc an thần của nhân dân”. Đó là câu nói của Karl Marx, với nguyên văn trong tiếng Đức: “Die Religion […]

Nguyễn Châu An
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →