civil rights movement

Sinh viên luật Yale cãi Trưởng khoa: Chúng tôi có quyền biểu tình chống những kẻ kỳ thị chủng tộc

Sinh viên luật Yale cãi Trưởng khoa: Chúng tôi có quyền biểu tình chống những kẻ kỳ thị chủng tộc
Members Public

Trong những tháng vừa qua, một làn sóng biểu tình của sinh viên đã trỗi lên tại các trường đại học Mỹ, nhằm phản đối những buổi diễn thuyết của các diễn giả thuộc cánh cực hữu. Một số trường hợp tiêu biểu có thể kể đến là cuộc biểu tình ở Đại học Berkeley, […]

Quỳnh Vi
Sinh viên luật

Ủng hộ báo chí độc lập →