Cộng hòa Liên Bang Đức

Kiểm duyệt hồi ký của Hitler? Nước Đức nói không.

Kiểm duyệt hồi ký của Hitler? Nước Đức nói không.
Members Public

Công khai, thẳng thắn một cách chuẩn mực khoa học, và không cấm đoán. Đó là thái độ mà người Đức thế kỷ 21 đã chọn vào năm ngoái khi đối mặt với thực tế là cuốn hồi ký Mein Kampf của nhà độc tài phát-xít Adolf Hitler có thể được tự do xuất bản trở lại […]

Nam Quỳnh
Ngày này năm xưa
Đức – Thống nhất bằng hòa bình – Kỳ 1: Tại Đông Đức thì dùng luật nào?

Đức – Thống nhất bằng hòa bình – Kỳ 1: Tại Đông Đức thì dùng luật nào?
Members Public

Hồng Tâm, tổng hợp, trích và lược dịch từ bài nghiên cứu The Constitutional Law of German Unification; Peter E. Quint; Maryland Law Review Các tựa đề, đầu mục do BBT Luật Khoa đặt. — Ngày 9 tháng 11 năm 1989, chính quyền Đông Đức (Cộng Hòa Dân Chủ Đức) chính thức mở cửa Bức […]

Hồng Tâm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →