công khai điểm thi

Công khai điểm thi: Vừa hại thí sinh, vừa trái luật

Công khai điểm thi: Vừa hại thí sinh, vừa trái luật
Members Public

Tháng 6/2017, Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh công khai điểm thi vào lớp 10 của từng thí sinh lên mạng. Chỉ một cái nhấp chuột, bất cứ ai cũng có thể xem điểm thi của mình. Nhưng người ta không chỉ xem điểm của mình, mà còn xem điểm của nhiều […]

Trần Long Vi
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →