công tố viên độc lập

Công tố viên đặc biệt – Anh là ai?

Công tố viên đặc biệt – Anh là ai?
Members Public

Người đang sờ gáy và bắt giam những thuộc hạ thân tín của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông là ai và có quyền lực như thế nào?

Trần Long Vi
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →