CP

RCEP nói với chúng ta điều gì về địa chính trị khu vực và thế giới

RCEP nói với chúng ta điều gì về địa chính trị khu vực và thế giới
Members Public

Các chuyên gia thế giới không nhất thiết đồng thuận với nhau về ảnh hưởng của RCEP, nhưng ít ai hoài nghi hai điều: thế giới không chờ được Mỹ, và Trung Quốc đang dần lấp vào chỗ trống Mỹ để lại.

Huỳnh Minh Triết
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →