CPJ

CPJ: Việt Nam dẫn đầu ASEAN về giam giữ nhà báo

CPJ: Việt Nam dẫn đầu ASEAN về giam giữ nhà báo
Members Public

Với 8 nhà báo đang bị giam giữ, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu ASEAN trong năm 2016, theo thống kê thường niên của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalists – CPJ). CPJ thống kê có 259 nhà báo đang bị chính phủ các nước giam giữ, tập trung ở […]

Tô Di
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →