đa dạng đảng phái chính trị

Cuộc chiến ‘ngầm’ phía sau mỗi cuộc tranh luận tranh cử Tổng thống Mỹ

Cuộc chiến ‘ngầm’ phía sau mỗi cuộc tranh luận tranh cử Tổng thống Mỹ
Members Public

Café Luật Khoa — Các cuộc tranh luận tổng thống Mỹ được tổ chức vào mỗi dịp bầu cử tổng thống, thường là mỗi 4 năm một lần. Hình thức tranh luận trên phát thanh truyền hình phục vụ cho tranh cử tổng thống được đưa ra lần đầu tiên năm 1960 với hai ứng […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa
5 chức năng của đảng phái chính trị

5 chức năng của đảng phái chính trị
Members Public

Hồng Tâm (lược dịch) 5 chức năng chính của các đảng chính trị trong thể chế dân chủ Các đảng chính trị là thành phần không thể thiếu được cho sự vận hành của các chính phủ dân chủ hiện đại. Tầm quan trọng của các đảng chính trị được chứng minh rõ ràng nhất […]

Hồng Tâm
Tiêu điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →